Bewust verbeteren

Dit directieverslag geeft u een beeld van onze resultaten over 2015. De cijfers vertellen u dat we ons na een paar moeilijke jaren goed hebben herpakt. Wat veranderen moest verloopt naar wens, wat goed ging bleef stabiel of vertoont een stijgende lijn.


Verandering is nadrukkelijk doorgevoerd bij GMB Civiel. We beseffen dat onze focus op het waterspoor scherper moet. Willen we de uitdagingen in onze markt kunnen beheersen, dan vraagt dat naast brede kennis vooral om diepgang tot het uiterste. Om het concentreren van kennis, ervaring en lering. Onze medewerkers hoeven niet ‘meer van alles‘ te weten, maar weten ‘alles van het ene’. Ze ontwikkelen zich tot specialisten die met elkaar de risico’s en kansen van projecten diep moeten kunnen doorgronden.


GMB Civiel werd hiervoor opgedeeld in de product-/marktcombinaties Waterkwaliteit & installaties, Waterveiligheid & constructies en Haven & industrie. Deze segmenten moeten zich nog gaan zetten en toch zijn nu al de eerste positieve resultaten zichtbaar. De prestaties van de andere clusters mogen gezien worden. Met dank enerzijds aan het waardebewustzijn waaraan de afgelopen periode veel aandacht is besteed, anderzijds aan bewuste verbeteringen van binnenuit.

 

Onze kernkwaliteiten koesteren en ontwikkelen. Koersvast sturen. Inspiratie putten uit klantgerichtheid en innovatie en ons voortdurend verbeteren rondom ons vaktechnische hart en ziel. Dat is de weg die we met GMB bewandelen. En net zoals onze medewerkers ervaren dat ze groeien, merken ook wij als groep dat we op deze manier sterker worden. De funderingen voor alle clusters zijn stevig, de vooruitzichten minimaal redelijk tot goed. Vanuit zo’n positie is een mooi rapport volgend jaar min of meer een verplichting. Een uitdaging die we vol vertrouwen aangaan.


Gerrit-Jan van de Pol
Jan van Middelkoop

 

 

verder » « terug

GMB Directie 2015