De cijfers

Tevreden, maar niet te lang

We zijn tevreden over de cijfers van 2015. Op groepsniveau is de opgaande lijn van vorig jaar -  toen we weer zwarte cijfers schreven - overtuigend doorgetrokken. Het resultaat van 5,4 miljoen is niet alleen een uitgesproken  verbetering ten opzichte van 2014, maar ligt ook ruim boven de begroting. Kortom, het was een goed jaar. Met cijfers die we zien als een bevestiging van onze beleidskeuzes; een beleid waarmee we structurele winstgevendheid voor ogen hebben. Tevredenheid mag daarom, maar niet te lang. Er is nog het nodige te doen. We zijn nog niet waar we zijn willen.

 

Van waarde bewust

Waardebewustzijn. Dat was ons speerpunt dit jaar. We hebben ons nadrukkelijk laten gelden op het gebied van managementondersteuning; vooral de financiële sturing en risicosturing van projecten kregen veel aandacht. De snelheid van rapporteren is sterk omhoog gegaan. We zien dat de betrouwbaarheid van de prognoses duidelijk is verbeterd. De bewustzijnscampagne sorteert effect: onze werkkapitaalbeheersing is veel beter geworden en daardoor ook onze liquiditeit.

 

De verwachtingen

Doorgaan op deze koers

Het komende jaar verwachten we geen schokkende veranderingen ten opzichte van dit jaar. We blijven actief en intensief sturen op de cijfers. Bewust zijn van waarde betekent ook dat we proactief naar de klant durven te stappen over de prijsvorming bij meerwerk. We zeiden het al eerder: het financieel doorzien van projecten is de basis voor gezonde cijfers.

 

Vergelijkbare cijfers

Ook in 2016 zullen we integraal werken aan strategie, cultuur en processen. We kiezen voor beheerste groei – mede gezien de overgangsfase van GMB Civiel. De uitgangsposities van alle clusters zijn goed en dit geldt ook voor de vooruitzichten. De omzet van de groep zal vergelijkbaar zijn met dit jaar of iets stijgen. Als gevolg van het bewust verbeteren verwachten we voor 2016 een lichtelijk beter resultaat.

 

 

 

verder » « terug