De cijfers

Personeelsbestand per cluster* 2015 2014 2013 2012 2011
GMB BioEnergie 43 42 41 38 36
GMB Services en GMB Rioleringstechnieken 91 93 91 91 82
GMB Civiel 187 221 252 260 243
GMB Beheer 32 34 36 39 32
Totaal 353 390 420 428 393

* Per 31 december, exclusief gedetacheerden/flexibele schil en stagiaires.

 

Stage, afstuderen en leer-werktrajecten 2015 2014 2013
Stage VMBO 1 - 1
Stage MBO 7 11 10
Stage HBO 11 14 8
Afstuderen HBO/WO 4 5 6
Trainees 4 2 1
Leer-werktrajecten BBL 4 7 17
Totaal 31 39 42

 

Redenen uitdienstreding* 2015 2014 2013
Eigen verzoek 22 18 11
Op verzoek GMB 24 28 19
Overlijden - - -
WIA 1 1 -
Pensioen 4 4 4
Einde project 2 1 2
Totaal 53 52 36

* Per 31 december, exclusief gedetacheerden/flexibele schil en stagiaires.

 

Verdeling mannen en vrouwen* 2015 % 2014 % 2013 %
Mannen 325 92,1% 363 93% 386 91,9%
Vrouwen 28 7,9% 27 7% 34 8,1%
Totaal 353 100% 390 100% 420 100%

* Peildatum 31 december, exclusief gedetacheerden/flexibele schil en stagiaires.

 

Opbouw per leeftijdsklasse* 20-24
jaar
25-29
jaar
30-34
jaar
35-39
jaar
40-44
jaar
45-49
jaar
50-54
jaar
55-59
jaar
60-64
jaar
65-69
jaar
Aantal 17 36 47 46 53 57 46 29 20 2
Procentueel 4,8% 10,2% 13,3% 13,0% 15,0% 16,2% 13,0% 8,2% 5,7% 0.6%

* Peildatum 31 december.

 

Ziekteverzuimpercentages per cluster 2015 2014 2013 2012 2011
GMB BioEnergie 2.9 2.1 1.3 2.6 5.2
GMB Services (inclusief Rioleringstechnieken) 6.0 5.8 4.5 5.2 5.4
GMB Civiel 3.8 3.6 4.2 2.5 3.3
GMB Beheer 4.6 1.7 2.2 0.8 1.6
Totaal GMB 4.2 3.8 3.7 2.9 3.7


 

 

verder » « terug