De ontwikkelingen

(Her)certificering

Dit jaar vonden de volgende hercertificeringen plaats:
NEN-EN-ISO 9001:2008, NEN-EN-ISO 14001:2004, VCA** 2008 en CKB werden verlengd tot 1 augustus 2018. We gaan ook GMB Civiel volgens de ISO 14001 laten certificeren.

 

CO2-Prestatieladder 3.0

In 2015 verscheen versie 3.0 van de CO2-Prestatieladder. Ook met deze nieuwe strenge normering willen we op trede 5 blijven staan. Er is een CO2-werkgroep samengesteld waarin alle GMB-clusters zijn vertegenwoordigd. De groep bespreekt enkele keren per jaar met welke oplossingen en innovaties we de CO2-uitstoot kunnen terugdringen: binnen onze groep én in de keten.

 

Afscheid van BTR en FSC

ProRail heeft eind 2015 de BTR-regeling laten vervallen, waardoor het BTR-certificaat niet meer bestaat. In 2015 hebben we ook onze FSC ‘Chain of Custody’ certificering laten aflopen. Als verwerkende partij is onze directe invloed op het sluiten van de FSC-keten te verwaarlozen. Wel blijven we uiteraard FSC-hout of ander duurzaam hout toepassen.

Meer veiligheid, minder ongevallen

Net als in 2014 zoomden we ook vorig jaar in op veiligheid. We stelden onze eigen veiligheidscoördinator aan, waardoor we de frequentie van veiligheidsinspecties konden verhogen en de bevindingen intensiever terugkoppelen. De Sjaakcampagne werd nieuw leven ingeblazen, elke maand werd een veiligheidsthema behandeld in toolboxmeetings. Met succes: het aantal ongevallen met verzuim nam af van zes in 2014 naar drie in 2015. Bij de ongevallen was onachtzaamheid met klein (elektrisch) materieel vaak een oorzaak. Aan het einde van het jaar hebben we hier in de Sjaakcampagne ook aandacht aan besteed.

 

Aantal ongevallen eigen medewerkers met verzuim

ongevallen 2015

 

 

IF index

 

if-index 2015

De verwachtingen

Een sterk werkend MZS

Hoe goed sluiten de systemen en procedures van het MZS aan bij de projecten die op ons afkomen? Door de eisen en verwachtingen van onze klanten ligt de lat hoog. Een essentiële stap is de implementatie van het MZS. Om te bevorderen dat iedereen met directe projectverantwoordelijkheid het MZS beheerst en doelbewust toepast, hebben we voor 75 deelnemers van GMB Civiel de ‘KomOp-workshops’ georganiseerd vanaf de bouwvak in 2015 tot de bouwvak in 2016. Met deze workshops verwachten we de positieve effecten van het MZS te versterken.

 

Veiligheid voorop

poster sjaakWe willen een veilig bedrijf zijn voor onze medewerkers, klanten en partners. Veiligheid is mensenwerk. Dat begint bij het veiligheidsbewustzijn. En bij het inzicht dat je niet alleen verantwoordelijk bent voor je eigen veiligheid, maar ook voor die van anderen. Dat is de gedragscultuur die we voor ogen hebben; bewuster veilig werken. In 2016 zetten we daar steviger op in met onder andere een verbeterde veiligheidscampagne en het uitvoeren van werkplekinspecties en toolboxmeetings.

 

 

 

verder » « terug