GMB BioEnergie | De cijfers

Cijfers boven begroting

De cijfers spreken boekdelen: 2015 was een goed jaar. In Zutphen verwerkten we 170.000 ton slib en in Tiel bijna 90.000 ton. Cijfers die de prestaties van topjaar 2014 niet alleen evenaren, in Zutphen worden ze zelfs ruimschoots overtroffen. En dan hebben we ook nog eens bijna 210.000 ton slib ontwaterd. 20 procent meer dan verwacht en opnieuw een record. Ook met het biogranulaat liep het beter dan ooit. De afzet bij bestaande klanten verliep zonder problemen en er kwamen nieuwe klanten bij. Dit jaar hebben we meer dan 80.000 ton biogranulaat afgezet. De omzet steeg met 4 procent naar 25,3 miljoen euro.

 

De verwachtingen

GMB BioEnergie ontwatert, composteert en vergist slib van RWZI’s en industriële bedrijven. We vergisten ook organische reststoffen: dit levert groen gas op waarmee we elektriciteit en warmte opwekken. Met de innovatieve SaNiPhos-technologie winnen we fosfaat en stikstof uit urine.


Over de hele linie boekten we in 2015 mooie resultaten: lagere productiekosten, minder energieverbruik, een goede afzet en hogere opbrengsten door de verwerking van meer tonnen. We gaan ervan uit dat deze stijgende lijn zich in 2016 doorzet. Door de drie nieuwe composteringstunnels in Zutphen kunnen we 20.000 ton slib meer verwerken. Daardoor kunnen we nu de tonnen die we tot dusverre extern lieten verwerken zelf verwerken.


De investering in een tweede decanteercentrifuge moet gaan zorgen voor meer ontwateringsactviteiten. Als de voortekenen ons niet bedriegen, kunnen we onze recordafzet van biogranulaat misschien overtreffen. In Venlo lijken de aanloopproblemen achter ons te liggen en zijn de vooruitzichten goed. Lichtenvoorde en Tiel draaien stabiel.

 

We hebben in 2015 een flinke energiesprong gemaakt. Nu staan we weer met beide benen op de grond. Klaar voor de volgende sprong!

 

 

verder » « terug