GMB BioEnergie | De feiten

De ontwikkelingen in Zutphen

2015 was een druk jaar op Fort de Pol, het terrein van GMB BioEnergie in Zutphen. We boekten vooruitgang met een aantal belangrijke uitbreidingen en vernieuwingen:

  • Het arsenaal van 25 composteringstunnels werd uitgebreid met drie nieuwe tunnels: 5 meter langer dan de bestaande tunnels en dus met meer capaciteit. Door de uitbreiding kunnen we in Zutphen 20.000 ton slib meer verwerken.
  • Als gevolg van de uitbreiding is de luchtbehandeling herzien en werd een tweede zure wasser geplaatst. Door de verdeling van de lucht in twee stromen besparen we veel op de energie die nodig is om de proceslucht door de wassers te stuwen. Het totale energieverbruik per ton slib neemt hierdoor af met maar liefst 15 procent.
  • Eveneens als gevolg van de grotere productiecapaciteit namen we een grotere koelinstallatie voor de proceslucht in gebruik.
  • Op het terrein is een rondweg aangelegd, waardoor vrachtwagens na het inwegen niet meer over de openbare weg naar het achterterrein hoeven te rijden. Laden en lossen gaat efficiënter en de situatie is overzichtelijker en veiliger.
  • Er is een verharde buitenopslagplaats aangelegd voor 10.000 ton biogranulaat. De voorraad wordt hier afgedekt met folie.
  • Om zo goed en efficiënt mogelijk fosfaat uit het afvalwater te kunnen verwijderen, bouwden we een opslag- en doseerunit voor ijzerchloride.
  • We bouwden 250 liter containers waarmee we de werking van de tunnels betrouwbaar kunnen simuleren. Dit biedt ons goede testmogelijkheden op demoniveau voor promotionele activiteiten.
  • We investeerden in een pellelitiseermachine voor biogranulaat. Voor biogranulaat in pelletvorm kunnen we nieuwe afzetmarkten gaan ontwikkelen.

 

In 2016 verwachten we een tweede decanteercentrifuge aan te schaffen en gaan we eigen restwarmte benutten voor het composteringsproces. Dit levert opnieuw een energiebesparing op. Uiteraard blijven we ook in 2016 nieuwe technologieën en toepassingen testen en onderzoeken, zowel zelfstandig als in samenwerking met waterschappen, instellingen en universiteiten.

 

Nieuw kantoorpand in Tiel

De units zijn vervangen door een nieuw kantoorpand in traditionele bouw. Het nieuwe kantoor is groter dan het vorige en kreeg een praktische indeling. Om goed zicht te hebben op de poort, is het pand een slag gedraaid ten opzichte van de vorige situatie. Vorig jaar de renovatie van de bedrijfshallen, dit jaar een nieuw kantoorpand. Het tekent ons vertrouwen in de toekomst van de vestiging Tiel.

 

Continuïteit in Lichtenvoorde

Op de BIR in Lichtenvoorde resulteert nauwere selectie van het invoermateriaal - door minder uitval - in betere prestaties van de vergisters en betere resultaten. Op lokaal initiatief en met financiële ondersteuning van de gemeente wordt dit jaar met onze restwarmte het water van zwembad Meekenesch verwarmd. In een later stadium worden ook het gemeentehuis in Lichtenvoorde en een verzorgingshuis aangesloten.

 

Vertrouwen in Venlo

In Venlo bedienen we de sliblijn van de waterzuivering van Waterzuiveringsbedrijf Limburg. In de operatie van de thermische drukhydrolyse werden we toch nog geconfronteerd met verstoring van het koelproces. De oorzaak hiervan werd achterhaald en verholpen. Ook de laatste aanloopproblemen lijken nu achter ons te liggen en de vooruitzichten zijn goed. We hebben er vertrouwen in dat we in 2016 zwarte cijfers gaan schrijven.

 

 

verder » « terug