GMB Civiel | De cijfers

Een mooi resultaat

Voor GMB Civiel was 2015 het keerpunt. We zijn op de goede weg terug na een aantal jaren van tegenvallende resultaten. Onze betere risicobeheersing en selectieve aanname van projecten werken zeker mee aan het herstel. Ook het segmenteren van GMB Civiel klinkt positief door in de cijfers. De keuze voor concentratie en specialisatie doet zijn werk. De omzet van 92 miljoen euro biedt de perspectieven die we willen zien.

 

De verwachtingen

Sterker in segmenten

Het herstel is nog maar aan het begin. We namen dit jaar afscheid van de regionale organisatie van  GMB Civiel en verwelkomen de product-/marktcombinaties Waterkwaliteit & installaties, Waterveiligheid & constructies en Haven & industrie. Een bewuste opdeling. Wat startte als segmenten ontwikkelt in hoog tempo tot volwaardige clusters. Met name Waterkwaliteit & installaties en Waterveiligheid & constructies versterken zich in de breedte. Alle functies krijgen een volwaardige bezetting. Op nieuwe functies die we niet vanuit de eigen organisatie invullen, trekken we specialisten aan die zich de GMB-cultuur eigen maken.

 

Kennisontwikkeling

Met de programma’s ‘Change+’ en ‘KomOp’ blijven we ons richten op de ontwikkeling van kennis, competenties en gedragscultuur. Gedegen kennis van het Management Zorg Systeem is niet alleen een grondvoorwaarde voor de risico- en kostenbeheersing, maar ook voor het herkennen van verbeterkansen.

 

Goede vooruitzichten

Ultimo 2015 bedraagt de werkvoorraad van GMB Civiel 80 miljoen euro, waarvan 65 miljoen voor 2016 en 15 miljoen voor 2017. De werkvoorraad is vergelijkbaar met vorig jaar, maar de kwaliteit van de voorraad is nu aanmerkelijk beter. De vooruitzichten zijn dus goed. Volgend jaar krijgt u van elk segment zelfstandig verslag van de resultaten.

 

verder » « terug