GMB Civiel | Haven & Industrie

De ontwikkelingen

Op vertrouwd terrein

De segmentering van GMB Civiel heeft een betrekkelijk geringe impact op Haven & industrie. Het team van dit segment is al jaren operationeel in deze markt en in feite altijd apart georganiseerd geweest. De expertise en ervaring zijn aanwezig en de opleidingsbehoefte is op dit moment beperkt. Waar zich de afgelopen jaren openingen in de kennis of expertise voordeden zijn die inmiddels wel gedicht. Het team van Haven & industrie is goed ingespeeld en dat is ook een must. De projecten in dit segment zijn klantgestuurd. Anders dan in de beide andere segmenten kan de tijd tussen aanvraag en uitvoering hier zeer kort zijn.

 

Technisch Engels

In de eerste helft van 2016 gaat een aantal kadermedewerkers een cursus technisch Engels volgen. Veel contracten voor projecten in de industrie en de realisatie van windmolenfundaties worden opgesteld in het Engels. Ook op dit soort trajecten verbeteren we ons bewust. Goede beheersing van het Engelse jargon draagt bij aan goed begrip van de vraag en de wensen van de klant, het inzicht in risico’s, kosten en kansen en aan onze professionele reputatie. Dat brengt ons mogelijk weer in beeld voor volgende opdrachten.

Goede verwachtingen

Voor onze opdrachtgever Marcor start die jaar de bouw van een zeer grootschalige overslagvoorziening voor agribulk. Onze vaste opdrachtgevers Steinweg, RST en EMO zorgden ook in 2015 weer voor goede omzetcijfers. Datzelfde geldt voor de windmolenparken: een sector bovendien met goede perspectieven. De ontwikkelingen in de Waalhaven moeten omzet gaan brengen. ECT gaat hier weg en dat biedt kansen. Aanleiding voldoende om al met al te spreken van goede verwachtingen.

 

 

verder » « terug