GMB Civiel | Waterkwaliteit & Installaties - Projecten

Projecten

  • In december hebben we voor Waterschap Scheldestromen het door ons gebouwde gemaal Schore, met vispassage van zout- naar zoetwater, succesvol opgeleverd. Via de passage kunnen de vissen ongeschonden migreren tussen de polder en de Westerschelde.
  • In opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bouwden we een fullscale fijnzeef in de bestaande zuivering in Beemster. Deze nieuwe zeeftechniek haalt de zwevende bestanddelen uit het afvalwater waarvan vooral de cellulose (papier) kan worden hergebruikt. Door deze innovatieve oplossing hoeven er geen extra bezinkbassins te komen. In december kregen we van Waterschap Aa en Maas opdracht voor de bouw van een soortgelijke installatie in Aarle Rixtel.
  • Op de locatie van GMB BioEnergie in Zutphen bouwden we een productiehal met drie nieuwe composteringstunnels. Belangrijke uitdagingen bij dit project waren onder meer de grondverbetering voor de fundatie, de geurafsluitende constructie en gevel- en dakafwerking en het integreren van de luchtbehandelingsinstallatie. De hal en de tunnels zijn in december opgeleverd.
  • In opdracht van Waterschap Rivierenland zijn we bij RWZI Arnhem bezig met de aanpassing en optimalisatie van de sliblijn. Hiervoor werken we in bouwteamverband.
  • In Leiden voeren we in opdracht van Hoogheemraadschap van Rijnland een omvangrijke modernisering uit van de AWZI Leiden Zuid West.
  • In opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland hebben we in bouwteamverband een aanpassing gerealiseerd van de slibgisting en gaslijn volgens ATEX richtlijnen bij RWZI Velsen. Dit project werd in december opgeleverd. We hadden hier een substantieel aandeel op het gebied van werktuigbouw.
  • In het project ATS Langeraar hebben we middels boring een persleiding aangelegd en aangesloten op een door ons gebouwd nieuw gemaal. Het werk bevindt zich in afronding en is uitgevoerd naar tevredenheid van onze opdrachtgever Rijnland.
  • De bouw van de Energie- en grondstoffenfabriek Apeldoorn werd samen met Imtech afgerond. De gebouwde thermische drukhydrolyse-installatie en de installatie voor de winning van fosfaat in de  vorm van struviet functioneren technisch goed. Komend jaar werkt het Waterschap nog verder aan de technologische optimalisatie.

 

 

 

 

 

 

verder » « terug