GMB Civiel | Waterkwaliteit & Installaties

De ontwikkelingen

Beweging in de markt

In de markt van Waterkwaliteit & installaties zien we interessante ontwikkelingen. De investeringen in renovaties nemen toe. Daarnaast signaleren we investeringen in het optimaliseren van zuiveringen. Deze optimalisatie is gericht op verlaging van de levensduurkosten en op het realiseren van energie- en grondstoffenfabrieken.

 

Vakgroep werktuigbouw

Voor onze klanten is samenwerken met een totaaloplosser het meest ontlastend en (kosten)efficiënt. We gaan ons daarom specialiseren in integraliteit. Deze keuze heeft gevolgen voor de samenstelling van ons team. Voor de projecten waarop we ons richten is specialisme vereist in de civiele betonbouw, werktuigbouwkunde, procestechnologie, elektrotechniek en procesautomatisering. Civiele betonbouw is sinds jaar en dag een kernactiviteit van GMB, gevolgd door procestechnologie waarin onze kennis steeds breder en dieper wordt. We staan nu voor de opgave om ook werktuigbouw op te bouwen als kernactiviteit van GMB. Dit jaar werden aanvullend ervaren specialisten aangetrokken voor de werktuigbouwkundige vakgroep. In 2016 gaan we dit team van wtb’ers versterken.

 

Vaste partners

Op de gebieden van elektrotechniek en procesautomatisering blijven we vooralsnog voor advies en ontwerp samenwerken met vaste partners. In ons team is voldoende expertise verankerd om uitvoerende partners te kunnen aansturen. Bij elk project, maar zeker bij integrale projecten, zijn het ontwerpproces en de ontwerpkwaliteit van cruciale invloed op het projectverloop en het eindresultaat. Om deze optimaal te kunnen beheersen versterkten we - net zoals bij Waterveiligheid & constructies - ons segment verder met ervaren ontwerpleiders.

 

Uitbreiden kennis

Net zoals de beide andere segmenten hebben we ook voor Waterkwaliteit & installaties de opleidingsbehoefte geïnventariseerd. Dit jaar is een aantal specialistische medewerkers gestart met hun technisch inhoudelijke kennisvergroting.

 

Goede vooruitzichten

Er wordt veel gerenoveerd in onze markt en het aantal onderhandse uitnodigingen neemt toe. De werkvoorraad ziet er goed uit: van de geprognosticeerde 33 miljoen euro is er nu al 28 miljoen euro aan opdrachten binnen.

 

 

 

 

 

 

verder » « terug