GMB Civiel | Waterveiligheid & Constructies - Projecten

Projecten

  • In Duurswold kregen we van Waterschap Hunze en Aa’s de opdracht voor de kade- en oeververbetering.
  • Voor Waterschap Rivierenland werkt de combinatie dijkverbetering HOP (GMB en Van Oord) aan een grootschalige dijkverbetering van een tracé tussen Opheusden en Hagestein.
  • Rond Slot Loevestein, in het Munnikenland, zijn de uiterwaarden verlaagd in het kader van Ruimte voor de Rivier. Een groot combinatieproject, waarbij – ter illustratie – 2,5 miljoen kuub grond wordt afgegraven en deels toegepast in de nieuw aangelegde Wakkere Dijk.
  • Ook dit jaar versterkten we samen met Van Oord Nederland dijken bij het project Eiland van Dordrecht. Het betreft hier een UAV-GC-contract met veel aandacht voor omgevingsmanagement.
  • In Krimpen aan de Lek werken we aan dijkversterkingstrajecten op zes locaties waar we veel aandacht schenken aan de omgeving. Dit doen we voor Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard.

 

 

 

verder » « terug