GMB Civiel | Waterveiligheid & Constructies

De ontwikkelingen

Weinig nieuwe projecten

Voor Waterveiligheid & constructies was 2015 vooral het jaar van de onderhanden projecten. We zitten in een vacuüm tussen de aflopende en de nieuw aan te besteden programma’s voor hoogwaterbescherming door de Waterschappen. Dit jaar konden we de dijk- en oeverversterkingen in Duurswold toevoegen aan onze portefeuille. Dit project van circa 5 miljoen euro realiseren we samen met Oosterhof Holman. Wel zijn we in het najaar gestart met drie grote tenders: de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wansum, dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl en de Driemanspolder bij Zoetermeer.

 

De kennis in kaart 

Willen we als Waterveiligheid & constructies betrouwbaar, voorspelbaar en volledig in control zijn, dan horen we daarvoor alle kennis en competenties in huis te hebben. Al voordat in april de segmentering van GMB Civiel een feit werd hebben we daarom de functie- en opleidingsbehoefte van ons segment tegen het licht gehouden. Dit jaar hebben verschillende medewerkers opleidingen gevolgd om - waar dat nodig is - hun technisch inhoudelijke kennis op te waarderen. Daarnaast neemt iedereen in dit segment die primair verantwoordelijk is voor de projecten deel aan de MZS-workshops.

 

Ontwerpleider in eigen huis

Het ontwerp van een project heeft verstrekkende invloed op de kwaliteit- en kostenbeheersing. Zeker met onze betrokkenheid bij vaak veelzijdige en complexe UAV-GC-opdrachten. Dit maakt een oplossingsgericht en zorgvuldig ontwerpproces des te belangrijker. Om dit proces optimaal te kunnen beheersen, versterkten we Waterveiligheid & constructies met een ervaren ontwerpleider.       

 

Positieve vooruitzichten 

In 2015 bedroeg de omzet 52 miljoen euro, voor 2016 is 38 miljoen euro begroot. De werkvoorraad van 30 miljoen lijkt weliswaar wat bescheiden, maar is niet maatgevend voor de verwachtingen. We gaven het al aan: komend jaar worden er meer projecten aangeboden. De verwachtingen voor 2016 zijn als gevolg van een krimpende markt lager dan de gerealiseerde omzet van 2015, maar de groei in andere segmenten compenseert dit weer.

 


 

 

 

verder » « terug