GMB Rioleringstechnieken | De feiten

De feiten

Administratieve processen gestroomlijnd

Ook in 2015 hebben we weer stappen gezet in het kader van onze ontwikkelvisie ‘Road to Transform’. Naast werkvoorbereiding en uitvoering zijn nu ook alle administratieve processen gestroomlijnd. Dit leidt tot een nog betere bewaking van de kosten, planning en facturatie. Nog beter teamwork, ook tussen UTA-medewerkers en de mannen op de werken. Dit alles zorgt - naast betere kwalitatieve en financiële resultaten - voor een nog hogere klanttevredenheid.

 

Klantgericht

In 2014 haalden we voor het eerst een groot UAV-GC-contract binnen voor een renovatieproject. We hebben de ontwerp- en uitvoerende disciplines in huis om projecten met succes integraal op te pakken. We versterkten ons cluster door de kennis op het gebied van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving verder uit te bouwen. Door betere kennis van de wensen en eisen van onze klanten kunnen we het verschil maken op de kwaliteitsaspecten van EMVI.

 

Disciplines

Relining

De markt kijkt naar ons als het gaat om kwaliteits- en kostenbeheersing, snelheid, integrale voorbereiding en realisatie. Deze voorsprong moeten we behouden en daar waar mogelijk uitbouwen. Want juist dit zijn de zaken die voor de klant van waarde zijn. In 2016 wordt een account manager aangetrokken voor de ontwikkeling van zowel bestaande als nieuwe markten. Zoals verwacht zet de verschuiving van deelreparaties naar de renovatie met relining door.

 

Reiniging en inspectie

Ook in 2015 nam het omzetaandeel van relining toe ten koste van reiniging en inspectie. Reinigings- en inspectievoertuigen die structureel stilstaan, zijn kostenposten waar geen inkomsten tegenover staan. We verwachten daarom het aantal wagens de komende jaren af te bouwen. De betreffende medewerkers kunnen we inzetten op reliningprojecten.

 

Kolkenzuigen 

Met contracten tot 2017 is de capaciteit van onze kolkenzuigers tot aan dat moment volledig benut.

Projecten

In 2015 werkten we aan tal van projecten. We lichten er een paar uit:

  • In Gouda voeren we al een aantal jaren diverse onderhoudswerkzaamheden uit. Dit jaar kwam er een nieuwe aanbesteding op de markt die wij konden binnenhalen. De contractduur is twee jaar met een optie tot verlenging. 
  • Voor Waterschap Scheldestromen deden we in 2015 een mooi reliningsproject over een lengte van enkele kilometers, met onder andere een segment van Ø 700 over 255 meter. 
  • Waternet vertrouwt het kolkenzuigen sinds 2012 toe aan GMB. Door het aannemen van het nieuwe contract zal dit tot 2017 doorlopen.
  • In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf dat valt onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben we - in nauwe samenwerking met hoofdaannemer Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V. - de eerste UV-uithardende styreenvrije GVK-relining in Nederland aangebracht op vliegbasis Deelen.

 

 

verder » « terug