GMB Services | De cijfers & verwachtingen

De cijfers

Lichte groei

In 2015 boekte GMB Services een lichte omzetgroei naar 12 miljoen met een mooie resultaat. De disciplines Drinkwaterservice, Installatietechniek, Milieutechniek, Betontechniek, Civiele techniek met daarnaast Grondbereik en Depot Drempt zijn samen verantwoordelijk voor de cijfers van GMB Services. De groei is voor het merendeel toe te schrijven aan de vier eerstgenoemde disciplines.

 

De verwachtingen

15 miljoen is reëel

Over bewust verbeteren gesproken. Kijken we naar kostenbewustzijn, focus op resultaat en projectbeheersing dan zien we dat de stijgende lijn verder is doorgetrokken. In 2015 was er nauwelijks sprake van tegenvallers. Elke vakgroep hanteert een strakke financiële sturing. Dit zorgde voor goede en in een aantal gevallen uitzonderlijk goede projectresultaten. Alles wijst erop dat deze tendens zich in 2016 verder doorzet. We zien met name groeikansen voor Beton- en Installatietechniek. Een organische groei naar een goed renderende omzet van 15 miljoen is een reële doelstelling voor GMB Services.

 

 

 

 

verder » « terug