GMB Services | De feiten

De feiten

Groeien om de stabiliteit

De scope van GMB Services verandert. We maken keuzes: in welke markten kunnen we met creativiteit, met servicegerichtheid en met onze multitechnische bezetting meer toegevoegde waarde leveren. Projecten vragen steeds meer om de toepassing van verschillende technieken. Bij GMB Services zien we de ontwikkeling dat alle beschikbare technieken al regelmatig als één integrale service worden aangeboden. Hiermee zijn we in staat om onze klanten voor elk vraagstuk een passende oplossing te bieden – met alle voordelen van one-stop-shopping. Dit krijgt steeds beter vorm; misschien is dat nog wel onze grootste winst van de afgelopen jaren. Een aantal van onze disciplines vraagt om meer schaalgrootte. Dat zorgt voor meer stabiliteit op de disciplines, meer efficiency en daardoor betere winstgevendheid.

 

Multitechnische kansen

Bij gemeenten zien we voor GMB Services een afname in het onderhoud van drukrioleringen. Onze  schaalgrootte is niet zodanig dat we in deze markt kunnen concurreren. Nee, dan liggen onze kaarten beter bij de waterschappen. Het reinigen en onderhouden van zuiveringen en rioolgemalen is een multitechnische specialisatie waarmee we ons onderscheiden in deze markt. Ook bij drinkwaterleidingbedrijven zien we meer vraag ontstaan naar multitechnische partners. Bij de industrie is deze wens er al langer: hier is het vooral de uitdaging om binnen te komen.  

 

Disciplines

Drinkwaterservice

Deze discipline richt zich op de drinkwaterbedrijven. We merken dat dit vaak grote, maar gedecentraliseerde organisaties zijn. Eenmaal binnen bij één van de onderdelen, valt er nog meer te winnen. Dit jaar was de omzet stabiel.

 

Milieutechniek

Bodemsanering is een krimpende markt. Het aantal vervuilde locaties in Nederland begint  spaarzaam te worden. Bovendien hebben we te maken met de verschuiving naar functiegerichte sanering die minder werk oplevert. Ondanks dat hebben we in 2015 toch enkele omvangrijke en een tiental kleinere saneringen uitgevoerd. We zien een duidelijke groei in onze activiteiten voor waterschappen. Voor deze klanten verwerken we vrijkomende slibben van hun RWZI’s. De omzet daalde licht, maar het resultaat liet verbetering zien.

 

Installatietechniek

Dankzij deze discipline kunnen we - samen met Betontechniek - totaaloplossingen bieden voor het onderhoud en de renovaties van onder meer pompstations en gemalen. Binnen Installatietechniek onderscheiden we elektrotechniek en werktuigbouwkunde: vooral dit laatste ligt in het verlengde  van onze kernactiviteiten. De vooruitzichten zijn zodanig dat we extra wtb-specialisten gaan aantrekken. Over een groter aantal kleinere projecten is de omzet licht gegroeid. Door een betere contract- en projectbeheersing is het resultaat verbeterd.

 

Betontechniek

Met deze discipline hebben we een goede positie bij drinkwaterbedrijven en in toenemende mate  bij afvalwaterzuiveringen. Door innovaties in de procestechnologie ligt de aanleg van grote bassins achter ons. We zien een kansrijke markt in de aanpassing van installaties - zeker ook in combinatie met onze vakgroep Installatietechniek. De omzet is met 30 procent gestegen ten opzichte van 2014. Het resultaat heeft een gelijke tred met de omzet laten zien. Groei in kennis en kunde is opgebouwd door scholing en meer ervaring.

 

Civiele techniek

In deze discipline richten we ons op kleine infrastructurele werken. We zijn vooral ondersteunend aan de andere vakgroepen. Ook hier hebben we een kleine groei in omzet gerealiseerd met een aanzienlijk beter resultaat. We hebben de projecten beter ‘in control’. Door de verwachte toename van de werkzaamheden bij de andere vakgroepen voorzien we een lichte groei.

 

Grondbereik

Dit jaar schreef Grondbereik voor het eerst zwarte cijfers. Na lange vertraging kwamen langs de IJssel projecten tot uitvoering in het kader van Kaderrichtlijn Water. In de put Gorssel zijn de eerste tienduizenden kuubs natte bagger gestort. De komende jaren is hier nog capaciteit voor 700 duizend kuub.

 

Depot Drempt

In 2015 zijn de vrijwel laatste kuubs gestort in Depot Drempt. Dit depot gaat de komende jaren in afwerking en zal in 2019 definitief worden gesloten.

 

 

Projecten

In 2015 voerden we een groot aantal verschillende projecten uit. Het onderstaande overzicht bevat een aantal highlights.

  • Voor Waternet - het waterleidingbedrijf voor de regio Amsterdam - hadden we een primeur. Bij het productiebedrijf in Leiduin pasten we voor het renovatie van de dakbalken voor het eerst carbonwapening toe. Met deze ‘plakwapening’ konden we de constructie versterken met minimaal ruimtebeslag.
  • Eveneens voor Waternet vernieuwden we op productielocatie Nieuwegein de drinkwaterfilters, in coöperatie met de leverancier van kunststof filters. We waren ook samen verantwoordelijk voor het ontwikkelen en testen van de proeffilters. Het gaat om een groot project waarvan we inmiddels ook de opdracht kregen voor fase 2.
  • Op locatie Reijerwaard van Oasen Drinkwater pasten we de procesluchtinstallatie aan.
  • Voor Waterschap Hollandse Delta voerden we een aantal omvangrijke multidisciplinaire werken uit aan zuiveringen en installaties. Doordat de locaties in hartje Rotterdam liggen, vergde de logistieke organisatie veel aandacht. Voor de projecten in 2016 wordt ook het omgevingsmanagement een belangrijk aandachtspunt.
  • Voor Evides Drinkwater voerden we een omvangrijke betonrenovatie uit op locatie Petrusplaats in de Biesbosch.
  • In de gemeente Ridderkerk hebben wij de bodem gesaneerd van een volkstuinencomplex.
  • Bij RWZI Eindhoven vervingen we de ondergrondse chemicaliënleidingen en is de chemicaliënopslag van coating voorzien. 
  • Op het terrein van ARN in Nijmegen voerden we grootschalig onderhoud uit aan de asfaltverharding.

 

 

verder » « terug