De cijfers op groepsniveau

Een resultaat dat staat 

De cijfers vormen mooie lichtpunten. Niet alleen omdat ze de begroting overtreffen, maar meer nog omdat ze aantonen dat ons verbeterbewustzijn resultaat oplevert. In 2015 behaalden we een omzet van ruim 147 miljoen euro, inclusief ons aandeel in bouwcombinaties. We kozen bewust voor beperking van de voorraad onderhanden werk. Bij de werken die we aannamen is sterker dan voorheen gelet op de risico’s. We willen niet dat onze klanten onderweg voor verrassingen komen te staan. Hierdoor ligt de omzet lager dan in 2014. Maar onderaan de streep overtreffen we de prognose van 3 miljoen euro met klinkende cijfers: het resultaat van 5,4 miljoen euro voor belastingen staat er goed op. Onze focus op projectbeheersing, resultaatgerichtheid en financiële sturing betaalt zich uit. Goed nieuws is ook dat alle clusters hieraan bijdragen. De vooruitgang wordt gedragen over de hele breedte van onze organisatie. Na twee jaren van bezuiniging maakten we in 2015 een forse inhaalslag op investeringen. Miljoenenuitgaven of niet: toch is de bankstand aanzienlijk verbeterd. Door focus op werkkapitaal, met name op tijdige facturering, overtroffen we de cash doelstellingen. Al met al voldoende redenen om 2015 een goed jaar te noemen.

 

De verwachtingen

Conservatief begroot: 5 miljoen euro winst

Er heerst vertrouwen. Natuurlijk, we opereren in een branche met veel beïnvloedingsfactoren waardoor de toekomst nooit echt te voorspellen is. Maar veel indicatoren wijzen in de goede richting. Het segmenteren van GMB Civiel in drie product-/marktcombinaties begint vruchten af te werpen en daar zit nog meer verbeterpotentieel in. Nu al doen we het operationeel beter en vertaalt dit zich naar betere resultaten. Ook bij de andere clusters zijn stappen gezet om de posities op eigen kracht te versterken en de weg te banen naar structurele groei. GMB Services, GMB Rioleringstechnieken en GMB BioEnergie overtroffen dit jaar hun winstdoelstellingen. Voor alle GMB-clusters is de basis goed en zijn de vooruitzichten gunstig. We verwachten in 2016 dan ook net zo goed te presteren als dit jaar en mogelijk iets beter. Zoals u dat inmiddels wel van GMB kent, houden we onze begroting conservatief met een stabiele omzet en 5 miljoen euro winst voor belastingen.

 

Plussen met het MZS

Projectresultaten zijn de optelsom van allerlei grote en kleine beslissingen. Op meerdere gebieden, door verschillende medewerkers: calculator, planner, ontwerpleider, werkvoorbereider, projectleider, enzovoort. Scherpe toepassing van het Management Zorg Systeem door de primair projectverantwoordelijken en specialisten bevordert de kostenbeheersing en winstgevendheid. Als we alle processen consequent langs de meetlat leggen kan dat niet anders dan ten goede komen aan de resultaten.

 

 

verder » « terug