De feiten op groepsniveau

Terugkeer van gezonde ambitie

Nadat 2014 aanvankelijk nog tegenvallers kende die we - ondanks de betere projectbeheersing - niet hadden zien aankomen, zagen we in de laatste maanden dat onze inspanningen om de organisatie te verbeteren effect sorteerden. Dat bracht de GMB-spirit weer terug. We blijven waakzaam op risico’s. Wijzer geworden door de gebeurtenissen van de laatste jaren doen we dat nauwlettender dan ooit. Alleen de schoteltjes op de stokjes houden, daar nemen we geen genoegen mee. In 2015 werkten we met doelbewuste verbeteringen aan structurele vooruitgang.

 

Aandacht voor de mens

We richten ons op verbetering van strategie, cultuur, proces en mens. Dit jaar concentreerden we ons vooral op ons belangrijkste kapitaal: onze mensen. We inventariseerden op welke terreinen we - mede door de segmentering van GMB Civiel - kennis tekort komen. Deze mazen in ons net worden gedicht via gerichte opleidingen, kennissessies en het aantrekken van specialisten. Ook de verandering van regionale structuur naar centrale product-/marktcombinaties heeft een menselijke kant. Het familiegevoel kan verloren raken. Hier moeten we alert op zijn. 

Versterken samen met de klant

De reden voor onze versterking van binnenuit ligt buiten GMB: bij onze klanten. Ook dit jaar organiseerden we klantenpanels om verwachtingspatronen in kaart te brengen. Als uitvloeisel hiervan ontwikkelden we een model voor risicoanalyse, -communicatie en -beheersing per projectfase. Dit model wordt inmiddels bij een aantal projecten toegepast. Een andere beheersmatige verbetering heeft betrekking op het delen van stuurinformatie. Anders dan voorheen, toen alleen hoofdverantwoordelijken op de hoogte werden gehouden, delen we nu gedetailleerde informatie met de direct verantwoordelijken in elke discipline. Zo werkt het immers: er hoeft maar één tandwieltje niet goed te functioneren en een complete machine kan vastlopen. Overigens werkt het niet alleen preventief, maar ook progressief. Als alle betrokkenen geïnformeerd worden over de status en consequenties van beslissingen, werkt dat ook proactieve verbetering in de hand. Ook dat is bewust verbeteren.

 

 

verder » « terug