Het Management Zorgsysteem

Het Management Zorgsysteem

Het Management Zorgsysteem (MZS) beschrijft de interne organisatie, de manier van werken en de afspraken op het gebied van informatie en communicatie. Het systeem voorziet in de Kwaliteits-, Arbo-, Veiligheids- en Milieuzorgsystemen van alle GMB-werkmaatschappijen. Elk cluster van GMB heeft zijn integrale MZS, gecertificeerd op grond  van de volgende normen:

 • NEN-EN-ISO 9001:2008 (kwaliteit).
 • CKB (kabels en buizen), aanvulling op NEN-EN-ISO 9001.
 • VCA** 2008 (veiligheid en arbeidsomstandigheden).
 • NEN-EN-ISO 14001:2004 (milieu). Deze certificering geldt voor alle clusters behalve GMB Civiel. 
 • CO2-prestatieladder certificaat niveau 5.
 • Prestatieladder Socialer Ondernemen, trede 2 (geldt voor GMB Civiel).

 

Beoordelingsrichtlijnen

Naast bovengenoemde normen is GMB ook gecertificeerd voor de volgende beoordelingsrichtlijnen:

 • BRL 3201 (betonreparaties: handmatig, injecteren, spuitbeton), GMB Services.
 • BRL 3210 (SIKB waterbodemprotocol), GMB Services.
 • BRL K 19004 (aanbrengen coating  op minerale ondergrond voor drink- en afvalwatertoepassing), GMB Services.
 • BRL K 10014 (reiniging riolen, putten, kolken), GMB Rioleringstechnieken.
 • BRL K 10015 (inspecteren rioleringsobjecten), GMB Rioleringstechnieken.
 • BRL SIKB 7000/7001/7003  (bodemsanering), GMB Services.
 • BRL SIKB 7500 (bewerken verontreinigde grond en baggerspecie), GMB Services.
 • BRL K746 (aanbrengen coatingsystemen voor drinkwatertoepassingen), GMB Services.

 

 

verder » « terug