Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

15 procent energiebesparing op
Fort de Pol

Terrein Fort de Pol, de locatie van GMB BioEnergie in Zutphen, werd uitgebreid met een hal met drie nieuwe composteringstunnels. Door de toegenomen capaciteit moesten we ook het luchtbehandelingsproces van de bestaande fabriek herzien. In de nieuwe constructie kost het minder energie om de lucht te behandelen. Hierdoor neemt het totale energieverbruik per ton slib af met maar liefst 15 procent. Via het nieuwe systeem wordt in de loop van 2016 ook restwarmte benut, wat extra energiebesparing tot gevolg heeft.

 

Biogranulaat, daar kan meer mee

Het ene moment zuiveringsslib, het andere moment waardevolle meststof: daartussenin zit GMB BioEnergie. Dit jaar haalden we 14.000 ton ammoniumsulfaat uit het slib. Door de uitbreiding van de capaciteit wordt de productie vergroot naar 18.000 ton per jaar. Zo worden er nog meer nutriënten teruggewonnen uit het slib, waaruit GMB BioEnergie ook biogranulaat genereert. Het granulaat wordt gebruikt als biobrandstof, maar kan mogelijk ook worden toegepast als meststof in de landbouw. De kwaliteit van het biogranulaat valt binnen de normen die in verschillende landen gelden. GMB BioEnergie heeft intussen contacten met geïnteresseerde partijen in de landbouw.

 

Duurzame terugwinning stikstof

Stikstof is een gasvormige stof die momenteel alleen teruggewonnen kan worden uit de atmosfeer. Maar liefst 0,75 procent van alle energie ter wereld wordt gebruikt voor het produceren van stikstof uit de atmosfeer. Dit gebeurt via het Haber-Bosch proces, met inzet van fossiele energiebronnen. Dit is geen duurzaam proces. Zuiveringsslib bevat veel stikstof en biedt - met toepassing van de juiste technologieën - wél mogelijkheden voor duurzame winning zonder CO2 uitstoot. 

Innovatiegilde Pakhuis Noorderhaven 

Vorig jaar maakten elf Zutphense ondernemingen - waaronder GMB BioEnergie - de renovatie van Pakhuis Noorderhaven mogelijk. Het werd de thuishaven van Innovatiegilde Pakhuis Noorderhaven, waarbinnen ondernemers ideeën uitwisselen op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Inmiddels zijn de eerste initiatieven concreet. Het pakhuis is de basis van Cleantech Center (Oost) Nederland: hét duurzame innovatiecentrum van Oost-Nederland. Studenten en ondernemers maken hier gebruik van elkaars know-how om antwoorden te zoeken op de uitdagingen van de toekomst.

 

Gasten uit Ghana

Afvalspecialisten uit Ghana waren te gast bij GMB BioEnergie. Zoomlion Ghana Limited is een privaat bedrijf met 85.000 medewerkers dat zich onder andere bezighoudt met afvalwater. Het land staat voor grote uitdagingen op dit gebied. De groep deed in Zutphen ideeën op voor ontwatering en compostering die goed bruikbaar zijn in de lokale situatie.

 

Lessen Baudartius College

In samenwerking met GMB BioEnergie ontwikkelde het Baudartius College in Zutphen een lesprogramma over de terugwinning van stikstoffen en fosfaten uit urine. Leidraad hiervoor is de SaNiPhos installatie van GMB BioEnergie. De scheikundelessen worden gebruikt in de HAVO- en VWO-klassen 4.

 

CO2-Prestatieladder 3.0

In 2015 verscheen versie 3.0 van de CO2-Prestatieladder. Binnen deze beduidend strengere normering willen we onze positie op trede 5 handhaven. Er is een CO2-werkgroep samengesteld waarin alle GMB-clusters zijn vertegenwoordigd. De groep bespreekt enkele keren per jaar met welke oplossingen en innovaties we de CO2-uitstoot kunnen terugdringen: binnen GMB én in de keten. De werkgroep kijkt ook in breder verband naar verbeterkansen op het gebied van duurzaamheid.

 

Investeren in duurzame energie

We onderzoeken de mogelijkheid om voor een deel te voorzien in eigen energiebehoefte door zonnepanelen te plaatsen op de daken van de vestiging Opheusden volgens de ‘Regeling verlaagd tarief bij collectieve opwek’, de postcoderoosregeling. In de eerste aanleg krijgen 29 medewerkers uit omliggende postcodegebieden de mogelijkheid gezamenlijk in een coöperatie of vereniging van eigenaren te investeren in duurzame energie. In tweede aanleg kunnen ook particulieren en MKB uit deze postcodegebieden deelnemen. Voor de locaties in Zutphen en Tiel zijn we bezig met een SDE-aanvraag.


verder » « terug