Sponsoring

Als sponsor steunden we verschillende goede doelen en initiatieven. Daarbij richtten we ons onder meer op lokale maatschappelijke doelen in de buurt van onze vestigingen. Denk hierbij aan wielertochten zoals Ride for the Roses of het steunen van lokale stichtingen. Vanaf 2015 zijn we Zakenvriend geworden van KWF Kankerbestrijding. Hiermee investeren we in onderzoek.

 

Een ander voorbeeld is sponsoring van het Watermuseum in Arnhem. Bezoekers kunnen hier geïnformeerd worden over het algemeen maatschappelijk belang van voldoende en zuiver water voor de leefbaarheid in Nederland en de Wereld.


verder » « terug